en/sk
Vyberte lekára:
  • MVDr. Miroslava LEHOTSKÁ Staromestská ul.
  • MVDr. Linda KOLČÁKOVÁ Staromestská ul.
  • MVDr. Martin MALČEK Staromestská ul.
  • MVDr. Martina VRABLICOVÁ Staromestská ul.
  • MVDr. Lucia KNIŠOVÁ (KOVAROVIČOVÁ) Staromestská ul.
  • AMBULANCIA Vrakúnska ulica
  • MVDr. Tamara ZIMANOVÁ
  • MVDr. Peter VITTEK Staromestská ul.
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa