Tím odborníkov a moderná veterinárna medicína od roku 2006.

Zavolajte nám
Rezervácia termínu

Milujeme ich rovnako, ako milujú oni nás.

Poskytujeme veterinárnu starostlivosť na profesionálnej úrovni 24/7. Diagnostiku a ošetrenie zabezpečuje tím veterinárnych špecialistov a odborných asistentov. Využívame pri tom najmodernejšie poznatky z veterinárnej medicíny a širokú škálu diagnostických prístrojov .

Služby

Pohotovosť 24/7

Veterinárny lekár a odborný asistent zabezpečujú  non-stop veterinárne služby  pre  pacientov  v akútnom  stave.  Pohotovosť je k dispozícií od 20:00 do 8:00  nepretržite. 

Všeobecné Ambulancie

Preventívne zdravotné prehliadky, vakcinácie ale aj  liečba bežných ochorení ako sú hnačka, vracanie, kašeľ, zápaly uší a iné. 


Chirurgia

Moderné operačné sály ,  inhalačná anestézia, tím operatérov. Vykonávame komplexné chirurgické zákroky brucha, hrudníku, hlavy a končatín. 


Interná medicína

Tím veterinárnych lekárov Vám pomôže  v oboroch:

Dermatológia - Kardiológia - Gynekológia - Urológia - Neurológia - Onkológia  - Endokrinológia

Medicínske vybavenie

Interné laboratórium VETLINE vyšetruje viac ako 50 biochemických a krvných  parametrov. 

CT - počítačová tomografia , RTG v digitálnej kvalite , USG  Doppler , Endoskopické vyšetrenie  

Hospitalizácia 24/7

 Nepretržitá hospitalizácia zvierat  pod  dohľadom lekára, odborného asistenta a prístrojového monitoringu. V indikovaných prípadoch zabezpečujeme 24h starostlivosť  s podporou životných funkcií, infúznej terapie alebo podporu dýchania v kyslíkovom boxe.

Výjazdová služba

V indikovanom zdravotnom  stave  vieme zabezpečiť výjazd  lekára k pacientovi.

Rezervačný systém

Pacienti disponujú elektronickou zdravotnou kartou,  výsledky z ošetrenia, dávkovanie liekov alebo  prehľad vakcinácií je na www- my.petpass.sk alebo aplikácií petpass v appstore / googleplay.

VETLINE Lab 

    Naše interné laboratórium pod dozorom vyškoleného personálu nám okamžite poskytuje výsledky krvi pacienta.  Disponujeme hematologickým analyzátorom, biochemickým analyzátorom ROCHE, analyzátorom moču ROCHE. Vyšetrujeme viac ako 50 parametrov v krvi ihneď po odbere.VETLINE Diagnostika

    Pomocou digitálneho RTG prístroja vyšetrujeme pacienta pri traumatických, onkologických, ale aj interných zdravotných problémoch. Výsledky sú k dispozícií na USB nosiči.

    USG  Siemens Acuson je prestížny sonografický prístroj a odhalí aj tie minimálne patologické procesy alebo ponúkne komplexný pohľad na ochorenie srdca pomocou dopleru.

    Endoskopia  je mikroinvazívne vyšetrenie pacienta pomocou systému endoskopov, využitie v oboroch gastroenterológie a chirurgie.

     EKG nám pomáha odhaliť celý rad srdcových ochorení ako aj určiť rozsah ochorenia.


VETCT Somatom GO | Počítačová Tomografia

    Technológia počítačovej tomografie patrí medzi špičku v oblasti diagnostiky.  Dokážeme  za niekoľko sekúnd celotelovým vyšetrením získať informácie o zdravotnom stave pacienta. Odborným garantom pracoviska je MVDr. Ladislav Stehlík, špecialista v oblasti zobrazovacích vyšetrení na VFU Brno.


Hospitalizácia 24/7 

    Je súčasťou našej nonstop služby, ktorou sa nepretržite venujeme pacientom s indikovanou diagnózou. O pacienta sa stará ošetrujúci lekár a odborný asistent.


Sanitka

    V nevyhnutnom prípade a po dohovore s klientom vieme zabezpečiť  výjazd priamo k pacientovi.

Náš odborný personál

MVDr. Peter Vittek

Veterinárny lekár
drvittek@vetline.sk

MVDr. Miroslava Lehotská

Veterinárna lekárka senior
drlehotska@vetline.sk

MVDr. Tamara Zimanová

Veterinárna lekárka
drzimanova@vetline.sk

MVDr. Diana Neubellerová

Veterinárna lekárka
drneubellerova@vetline.sk

MVDr. Lucia Knišová

Veterinárna lekárka
drknisova@vetline.sk

MVDr. Lucia Tomíková

Veterinárna lekárka
drtomikova@vetline.sk

MVDr. Elza Hudecová

Veterinárna lekárka
drhudecova@vetline.sk

MVDr. Katarína Göblová

Veterinárna lekárka
drgöblova@vetline.sk

MVDr. Martina Blažová

Veterinárna lekárka
drblazova@vetline.sk

Ján Wirth

manažér
jan.wirth@vetline.sk

Mgr. Monika Radošová

Veterinárna asistentka
info@vetline.sk

Tomáš Geriak

Veterinárny asistent
info@vetline.sk

Daniel Horváth

Veterinárny asistent
info@vetline.sk

Paulína Švecová

Veterinárna asistentka
info@vetlline.sk

Ing. Martina Přidalová

Veterinárna asistentka
info@vetline.sk

Laura Lazarová

Recepčná
info@vetline.sk

Bc. Sandra Dobrucká

Recepčná
info@vetline.sk

Kristína Siváková

Recepčná
info@vetline.sk

KONTAKT

NEMOCNICA S POHOTOVOSŤOU 24/7 STAROMESTSKÁ
Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
GPS: 48°8'47.57"N 17°6'17.22"E
+421 2 54 412 869
Otvorené denne od 08:00 do 20:00
Pohotovostná služba 20:00 až 08:00
NON-STOP veterinárny lekár na pracovisku

AMBULANCIA VRAKÚNSKA
Vrakunská 43, 821 07 Bratislava
+421 2 54 412 869
Pondelok 14:00 - 20:00
Utorok 08:00 - 14:00
Streda 14:00 - 20:00
Štvrtok 08:00 - 14:00
Piatok 14:00 - 20:00
Sobota 09:00 - 12:00

Mimo ordinačných hodín NON-STOP pohotovosť na Staromestskej ulici 6/D v Bratislave.