Tím odborníkov a moderná veterinárna medicína od roku 2006.

Zavolajte nám
Rezervácia termínu

Milujeme ich rovnako, ako milujú oni nás.

Poskytujeme veterinárnu starostlivosť na profesionálnej úrovni 24/7. Diagnostiku a ošetrenie zabezpečuje tím veterinárnych špecialistov a odborných asistentov. Využívame pri tom najmodernejšie poznatky z veterinárnej medicíny a širokú škálu diagnostických prístrojov .

Služby

Pohotovosť 24/7

Veterinárny lekár a odborný asistent zabezpečujú  non-stop veterinárne služby  pre  pacientov  v akútnom  stave.  Pohotovosť je k dispozícií od 20:00 do 8:00  nepretržite. 

Všeobecné Ambulancie

Preventívne zdravotné prehliadky, vakcinácie, liečba bežných ochorení ako sú napr. hnačka, vracanie, kašeľ, zápaly uší a podobne. O všetko sa postará tím lekárov VETLINE.


Chirurgia

Moderné operačné sály ,  inhalačná anestézia, tím operatérov. Vykonávame komplexné chirurgické zákroky brucha, hrudníku, hlavy a končatín. 


Interná medicína

Tím veterinárnych lekárov Vám pomôže  v oboroch:

Dermatológia - Kardiológia - Gynekológia - Urológia - Neurológia - Onkológia  - Endokrinológia

Medicínske vybavenie

Interné laboratórium VETLINE vyšetruje viac ako 50 biochemických a krvných  parametrov. 

CT - počítačová tomografia , RTG v digitálnej kvalite , USG  Doppler , Endoskopické vyšetrenie  

Hospitalizácia 24/7

 Nepretržitá hospitalizácia zvierat  pod  dohľadom lekára, odborného asistenta a prístrojového monitoringu. V indikovaných prípadoch zabezpečujeme 24h starostlivosť  s podporou životných funkcií, infúznej terapie alebo podporu dýchania v kyslíkovom boxe.

Výjazdová služba

V indikovanom zdravotnom  stave  vieme zabezpečiť výjazd  lekára k pacientovi.

On-LINE Zdravotná Karta

Pacienti disponujú elektronickou zdravotnou kartou, výsledky z ošetrenia, dávkovanie liekov alebo prehľad vakcinácií je na my.petpass.sk alebo aplikácii petpass v appstore / googleplay. Rovnako si klient vie vytvoriť on-line rezerváciu.

Moderne vybavenie

Interné laboratórium nám poskytuje výsledky krvi pacienta ihneď po-odberoch.
Hematologickým analyzátorom, biochemickým analyzátorom ROCHE, analyzátorom moču ROCHE vyšetrujeme viac ako 50 parametrov.


Digitálny RTG vyšetruje pacienta pri traumatických, onkologických, ale aj interných zdravotných problémoch. Výsledky sú k dispozícií na USB nosiči.


USG  Siemens Acuson je prestížny sonografický prístroj a odhalí aj tie minimálne patologické procesy alebo ponúkne komplexný pohľad na ochorenie srdca pomocou dopleru.


Endoskopia - mikroinvazívne vyšetrenia pomocou systému endoskopov. Endoskopom sme schopní vyšetriť  dýchací  systém a zažívací trakt.


EKG pomáha diagnostikovať srdcové ochorenia .


VETCT Somatom GO | Počítačová Tomografia patrí medzi špičku v oblasti diagnostiky. Dokážeme za niekoľko sekúnd celotelovým vyšetrením získať informácie o zdravotnom stave pacienta. Odborným garantom pracoviska je MVDr. Ladislav Stehlík, špecialista v oblasti zobrazovacích vyšetrení. www.vetct.sk

Hospitalizácia  zabezpečuje  24h monitoring, kontrolu zdravotného stavu lekárom a odborným personálom.

Náš odborný personál

MVDr. Peter Vittek

Veterinárny lekár
drvittek@vetline.sk

MVDr. Miroslava Lehotská

Veterinárna lekárka senior
drlehotska@vetline.sk

MVDr. Lucia Knišová

Veterinárna lekárka
drknisova@vetline.sk

MVDr. Elza Hudecová

Veterinárna lekárka
drhudecova@vetline.sk

MVDr. Tamara Zimanová

Veterinárna lekárka
drzimanova@vetline.sk

MVDr. Diana Neubellerová

Veterinárna lekárka
drneubellerova@vetline.sk

MVDr. Martina Blažová

Veterinárna lekárka
drblazova@vetline.sk

MVDr. Filip Baran

veterinárny lekár
drbaran@vetline.sk

Ján Wirth

manažér
jan.wirth@vetline.sk

Tomáš Geriak

Veterinárny asistent
info@vetline.sk

Daniel Horváth

Veterinárny asistent
info@vetline.sk

Veronika Draxler

veterinary asistent
info@vetline.sk

Bc. Sandra Dobrucká

Recepčná
info@vetline.sk

Kristína Siváková

Recepčná
info@vetline.sk


KONTAKT

NEMOCNICA S POHOTOVOSŤOU 24/7 STAROMESTSKÁ
Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
GPS: 48°8'47.57"N 17°6'17.22"E
+421 2 54 412 869
Otvorené denne od 08:00 do 20:00
Pohotovostná služba 20:00 až 08:00
NON-STOP veterinárny lekár na pracovisku

AMBULANCIA VRAKÚNSKA
Vrakunská 43, 821 07 Bratislava
+421 2 54 412 869
Pondelok 14:00 - 20:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 14:00 - 20:00
Štvrtok 8:00 - 14:00
Piatok 14:00 - 20:00

Mimo ordinačných hodín NON-STOP pohotovosť na Staromestskej ulici 6/D v Bratislave.